Szlakiem Kaszubskim i Wzgórz Szymbarskich ze Skorzewa do Wieżycy

Tym razem wybraliśmy się na Kaszuby by podążać Szlakiem Kaszubskim ze Skorzewa w kierunku Jeziora Dąbrowskiego do Gołubia, a potem Szlakiem Wzgórz Szymbarskich przez Szymbark do Wieżycy.

Szlak Kaszubski oznakowany jest kolorem czerwonym. Początkowo prowadzi nas otwartymi polami, a dalej szeroką ścieżką leśną.

Dość szybko dochodzimy do Jeziora Dąbrowskiego, szlak wiedzie jego północnym brzegiem. Jezioro to jest jeziorem rynnowym, to znaczy, że ma podłużny kształt, który wykształcił się podczas zalegania tu lądolodu na skutek erozji przez jego wody podlodowcowe.  Przebieg rynny nawiązuje do biegu i siły erozyjnej rzeki podlodowcowej. Po ustąpieniu lodowca rynny polodowcowe są wypełnione martwym lodem, co zapobiega zasypaniu przez materiał moreny dennej bądź piaski sandrowe.

Może warto dodać, że znajdujemy się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Park ten utworzono w 1983 roku dla ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. 

Od Gołubia zmieniamy szlak na czarny, Wzgórz Szymbarskich. Dość szybko dochodzimy nad Jezioro Kniewo. Jest to również jezioro rynnowe. Nad jego leśnymi brzegami znajdują się liczne domki letniskowe. Wędrujemy jego północnym brzegiem. Znajdujemy tu liczne miejsca piknikowe, jedno z nich nas skusiło i postanawiamy zrobi dłuższy postój na posiłek i relaks.

Posileni kierujemy się dalej czarnym szlakiem. Mijemy Szymbark, z którego teraz już ostro w górę pniemy się w kierunku wzgórza Wieżyca. Wieżyca jest najwyższym wzgórzem pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich i najwyższym wzniesieniem północnej Polski. Wierzchołek jest porośnięty lasem, ale na szczycie wzgórza usadowiono platformę widokową – Kaszubską Wieżę Widokową im. Jana Pawła II, z której podziwiać można rozległą panoramę Kaszub.

Szczyt Wieżycy wraz z wybranymi stokami jest od 1962 roku objęty rezerwatem krajobrazowym “Szczyt Wieżyca”, gdzie ochronie podlega głównie buczyna kwaśna.

 
Z Wieżycy szybkim krokiem schodzimy w dół kierując się na stację kolejową Wieżyca, skąd pociągiem udamy się  z powrotem do Skorzewa.