Archiwum dla tagów: sztutowo

Muzeum Stutthof

Lokalizacja: Polska Północna, województwo pomorskie, powiat nowodworski, miejscowość Sztutowo, 34 km od Gdańska, Żuławy Wiślane
Słów kilka: niemiecki obóz koncentracyjny utworzony na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład Państwa Polskiego. Obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów, służących do masowej eksterminacji ludności. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji “Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady.
Zwiedzali: Ania B., Grzegorz B.